Choose a draw :

MAN Round 01

01 Name Pts Rank
white JOSELITO 26.41 2nd
white JUAN 18.03 4th
white ANTOINE 26.94 1st
white ALEX 23.71 3rd
white JACOPO 13.37 5th
white LEO 8.38 6th
02 Name Pts Rank
white LUIS
white NICOLAS
white VICTOR
white MANOEL
white SERGEY
white VALENTIN
white MAXIME
white .

MAN FINAL

03 Name Pts Rank
white NICOLAS 11.87 6th
white ALEX 22.34 5th
white VALENTIN 25.97 3rd
white ANTOINE 25.76 4th
white LUIS 31.4 1st
white JOSELITO 28.14 2nd

Choose a draw :

WOMAN Round 01

02 Name Pts Rank
white TEST 0 x
white FFV 0 x
white KITE 0 x
white TEST2 0 x

WOMAN FINAL

01 Name Pts Rank
white VERA
white ISABEAU
white JULIA
white ANGELY