Big Air
ROUND 1 HEAT 1
RACE ON
SHEVENCHKO M.
GOLOVINA L.
BELMESOV S.
Pro Rider
ROUND 1 HEAT 4
OFFICIAL RESULT
1
MARTINEZ FELIX A.
2
BELMESOV SERGEY
3
CHEGANOV VLADIMIR
Women
FINAL
OFFICIAL RESULT
1
BELOGORSKAYA
2
KRYLOVA
3
KUDRESHOVA
4
KORABULINA
Women
ROUND 1 HEAT 1
OFFICIAL RESULT
1
KRYLOVA D
2
KUDRESHOVA A
3
GOLOVINA L